VMware България участва в проект на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“