Пламен Петков за предизвикателството да сформираш нов екип